Архив рубрики: Тарифы

Тарифы

Тарифи для мережи WiFi

м.Охтирка.

  • 1,6 Мб       60 грн.
  • 2,5 Мб     100 грн.

Охтирський та Великописарівський район.

  • 1 Мб       100 грн.
  • 2 Мб       150 грн.
  • 3 Мб       200 грн.

Договор

ДОГОВІР № ПД-__________

про надання телекомунікаційних послуг

м. Охтирка ______________________

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телекомунікаційна компанія «ПЛАЗМА» , зареєстроване як платник податків на загальних підставах , яке діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, серія ААВ № 318662, виданого виконавчим комітетом Охтирської міської ради Сумської області 24.05.2012 р., та відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 11.01.2012 року № 04-206/09 внесене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій та ліцензії АЕ 183685, виданої НКРЗ від 03.12.2012 р., надалі іменується Оператор зв’язку, в особі директора Голода Євгена Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

__________________________________ надалі іменується — Споживач, в особі_________________________, що діє на підставі_______________ з другої сторони, разом в подальшому – Сторони,
Читать далее